gazellebanner
Ring nu på tlf.:
29 260 504
Træffetider: 07.00-17.00
(lørdage 07.00-12.00)

Garantiordning

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.


Skulle det udførte malerarbejde ikke leve op til dine forventninger, har du mulighed for at indbringe sagen for Danske Malermestres Garantiordning. 

Du er garanteret en syns- og skønsmand, der uvildigt vurderer det udførte arbejde. Får du medhold i, at arbejdet ikke er udført korrekt, får du udbedret fejlene uden ekstra omkostninger for dig.


Det er dog heldigvis sjældent, at der bliver rejst en garantisag over for malermestre, der er medlemmer af Danske Malermester. Skulle du dog alligevel opleve fejl, har du vished om, at fejlene bliver udbedret


Hvem er dækket af garantiordningen?


Private, der får udført malerarbejde i deres egen bolig eller sommerhus


Private, der er lejere eller andelshavere, og som får udført malerarbejde i egen bolig og egen regning


Boligforeninger der har udlejnings-. andels- og ejerlejligheder, som får udført fællesarbejde. Foreningen skal højst have 10 boliger


Erhvervsdrivende, der får arbejdet udført i erhvervslokaler, de selv benytter


Det er altid en forudsætning, at aftalen om at udføre malerarbejde er indgået direkte mellem den klagende og medlemmet af Danske Malermestre


Udgifter op til 100.000 DKK bliver dækket.


Dækker udgifter op til 100.000 kr. Er det en større sag, bliver der henvist til civitretten i stedet.

Læs mere om garantiordningen på Danske Malermestres hjemmeside her.

Brdr-Bruun-logo-bund